Naujienos

2011.11.23 Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl „Viasat“ išskirtinių sporto rengin

Konkurencijos taryba įvertinusi „Viasat World Limited“ pateiktus įsipareigojimus nutraukė tyrimą dėl „Viasat World Limited“ ir „Viasat“ AS (toliau – VIASAT) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio r

Konkurencijos taryba nagrinėjo, ar VIASAT, skirtingomis sąlygomis platindamas daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjams „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą, per kurį vienintelį Lietuvoje yra transliuojami tokie išskirtiniai tarptautiniai sporto renginiai, kaip UEFA Čempionų lyga, Eurolyga, „Formulė-1“, nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi. Įtarimų kėlė tai, ar taikomos skirtingos kanalo platinimo sąlygos neužkerta kelio kai kuriems televizijos kanalus retransliuojantiems ūkio subjektams įsigyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą bei suteikti galimybę vartotojams žiūrėti šį kanalą. Tyrimo metu VIASAT geranoriškai nutraukė įtarimą kėlusius veiksmus ir pateikė įsipareigojimus nebetaikyti skirtingų „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygų. Konkurencijos tarybos vertinimu, tokie VIASAT veiksmai bei prisiimti įsipareigojimai sudarys galimybę visiems televizijos kanalus retransliuojantiems ūkio subjektams vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis įsigyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą bei pasiūlyti šį kanalą savo žiūrovams. Įvertinusi šias aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė nebetęsti tyrimo, nes veiksmai, kurie galėjo pažeisti konkurencijos taisykles, buvo nutraukti bei gauti įsipareigojimai tokių veiksmų nebeatlikti. Visa tai, Konkurencijos tarybos nuomone, turėtų sudaryti galimybes retransliuotojams veiksmingiau konkuruoti ir pasiūlyti žiūrovams įvairesnes paslaugas. Nutraukdama tyrimą, Konkurencijos taryba pripažino privalomais šiuos „Viasat World Limited“ pateiktus įsipareigojimus: 1) Visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams, įsigyjantiems „Viasat Sport Baltic“ kanalą jo platinimui daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų pirkėjams, taikyti nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ kanalo platinimo sąlygas visą prisiimamų įsipareigojimų galiojimo laikotarpį. 2) Bendrovės įsipareigojimai yra taikomi sandoriams, sudaromiems po Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Sutartys, kurios sudarytos iki Viasat World Limited įsipareigojimų prisiėmimo dienos ir kuriose nustatytos kitokios „Viasat Sport Baltic“ kanalo įsigijimo ir platinimo sąlygos, lieka galioti iki šių sutarčių galiojimo termino, numatyto tokiose sutartyse, pabaigos, tačiau negali būti pratęsiamos. 3) Bendrovės įsipareigojimai prisiimami 2 metų laikotarpiui, tačiau pasibaigia anksčiau, jei panaikinamas „Viasat Sport Baltic“ kanalas. Konkurencijos taryba įpareigojo Viasat World Limited ir Viasat AS per vieną mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dienos informuoti Lietuvoje veikiančius daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjus apie prisiimtus įsipareigojimus.


atgal į naujienas
Adresas: Vytauto g. 105, Garliava, Kauno raj. Telefonai: +370 551019 AB SWEDBANK LT517300010124588557 AB SEB LT247044060007655003 AB Nordea Bank LT772140030003358632
© 2007 Airnet. Visos teisės saugomos.